Bouwvrouw Advies

Constructief Advies

U heeft een prachtige woning, maar hij is net iets te klein dus u zou graag een uitbouw of een andere uitbreiding willen? De kinderen zijn uit huis en kunnen nu die twee kamers wel of niet samengevoegd worden? Of u heeft een super mooie kavel gekocht en gaat daar uw eigen droomhuis bouwen? Dit zijn allemaal vraagstukken waar, naast een architect, een constructeur om de hoek kan komen kijken. 

De constructeur gaat kijken of de plannen technisch uitvoerbaar zijn, in het voorbeeld van de kamer samenvoegen: is de wand onderdeel van de draagconstructie of niet? Met andere woorden: Kan deze wand zonder ingewikkelde ingrepen verwijderd worden? Als er ingrepen benodigd zijn dan berekent de constructeur wat er moet gebeuren. 

Dus: bent u op zoek naar een constructeur voor uw nieuwe woning of verbouwplannen? Als bouwkundig constructeur kan ik u heel goed helpen met de benodigde berekeningen en rapporten! Altijd in goed overleg met alle betrokkenen (u als opdrachtgever, maar ook de architect en de aannemer) zodat het plan zo optimaal mogelijk uitgewerkt wordt.

Bouwvrouw Advies kan het constructieve advies verzorgen voor uw bouw- of verbouwplannen!